Nova Trading

Odpowiedzialność względem lokalnej społeczności

Menu

Odpowiedzialność względem lokalnej społeczności

Praktyki w firmie - wspieranie idei przedsiębiorczości

Firma otwarta jest na współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie praktyk uczniowskich w ramach „Dni Przedsiębiorczości” oraz praktyk /staży studenckich. Patrz punkt „Praktyki i staże w Nova Trading” na zakładce ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW.


Sponsoring. Działalność charytatywna

Zgodnie z przyjętą polityką sponsoringową Nova Trading wspiera działania wyłącznie o charakterze kulturalnym lub sportowym, które odbywają się na rynku lokalnym (Toruń).

Nova Trading pomaga również lokalnym fundacjom, organizacjom itp. w realizacji konkretnych projektów poprzez przekazywanie darów pieniężnych i rzeczowych.

Powered by VOBACOM
do góry