Nova Trading

KVALITA A CERTIFIKÁTY

Menu

KVALITA A CERTIFIKÁTY

Nova Trading S.A. nabízí zboží nejvyšší kvality

Produkty nabízené Nova Trading S.A. pocházejí od předních výrobců z celého světa. Všechny výrobky mají hutnické atesty, a jejich výrobci – systémy řízení kvality většinou opírající se o normy ISO.

Nova Trading má obrovské zkušenosti ve výběru dodavatelů nabízejících nejvyšší kvalitu výrobků v dané sortimentní skupině.

ISO 9001

Nova Trading již více než 17 let vlastní systém řízení jakosti dle normy ISO 9001. Nyní je potvrzen certifikátem vystaveným Det Norske Veritas.

Od počátku existence firmy je její prioritou solidnost v obsluze zákazníka - „nulová tolerance chyb” - to je heslo Nova Trading. Díky tomu standardy skladování a balení materiálů patří k nejvyšším v Evropě. Každá zásilka je důkladně kontrolována s ohledem na kvalitu a množství.

ISO 9001:2015 EN

Verze PDF ke stažení: 

 

Úcta k životnímu prostředí
ISO 14001

S pocitem odpovědnosti za životní prostředí a jeho omezené zdroje zavedla Nova Trading systém řízení ochrany životního prostředí. Jako jeden z mála podniků v oboru vlastní certifikát ISO 14001:2015. Všechny procesy probíhající ve firmě jsou pod kontrolou z hlediska jejich vlivu na prostředí. Stanovené požadavky týkající se omezení negativního vlivu na životní prostředí jsou mnohem přísnější než právní normy.

ISO 14001:2015 EN

Verze PDF ke stažení: 

 

Nova Trading s certifikátem AEO

V březnu 2012 přiznaly celní orgány firmě Nova Trading certifikát Oprávněného hospodářského subjektu AEO. Po několikatýdenním auditu Celní komory a prověřování firmy z hlediska dodržování celních požadavků, platební schopnosti, správného řízení obchodní evidence a splnění bezpečnostních standardů celní orgány konstatovaly, že Nova Trading je důvěryhodným podnikem. 

Obdržení certifikátu AEO je spojeno s tím, že firma přebírá část odpovědnosti za bezpečnost vnějších hranic Evropské unie. Na oplátku mohou Oprávněné hospodářské subjekty využívat určitá privilegia v rámci celního odbavení, mj. přednostní vyřízení celních prohlášení, nižší počet kontrol dokladů, zvláštní místa pro obsluhu AEO v celních pobočkách, úřadech a komorách apod.

Verze PDF ke stažení: 

 

Powered by VOBACOM
to top