Nova Trading

Svařování

Menu

Svařování

Nova Trading rozšířila nabídku svých služeb o svařování nerezové oceli a hliníku. V lednu 2020 bylo otevřeno Oddělení svařování v Servisním Centru v Toruni. Vzhledem k tomu, že společnost má možnost dělení a ohýbání plechů, bude nyní moci dodatečně nabízet svařování vyrobených dílů.

Nova Trading poskytuje služby v oboru svařování nerezové oceli a hliníku metodami (PN-EN ISO 4063):

  • 131 – MIG
  • 135 - MAG
  • 141 - TIG

Maximální tloušťka svařovaných materiálů činí 25 mm.

Specializace na svařování pouze nerezové oceli a hliníku má důležitý význam pro ochranu těchto materiálů proti korozi (bez kontaktu s černou ocelí). Kromě toho se zaměstnanci vzhledem k nutnosti zachovat v mnoha případech estetickou hodnotu konečných výrobků vyrobených z těchto materiálů snaží zajistit, aby vzhled svarů a povrch materiálu splňoval očekáváním těch nejnáročnějších zákazníků.

Nabídka svařovacích služeb je určena výrobním firmám mimo jiné z oboru stavebnictví, potravinářského, chemického, papírenského a celulózového průmyslu, ochrany životního prostředí, výroby energie a dopravního průmyslu.

Kvalita svařovaných spojů ve výrobcích a konstrukcích bude v budoucnosti rozhodovat o bezpečnosti osob. V souvislosti s tím musí být zajištěna jak kontrolou po dokončení svařování, tak i použitím osvědčených svařovacích postupů a technologických podmínek. Kromě toho musí být zaručena příslušná kvalita stavebních materiálů, odpovídající strojový park a také vysoká kvalifikace svářečského personálu.

Svařovací postupy v Nova Trading jsou prováděny pod dohledem personálu s kvalifikací IWE a s rozsáhlými zkušenostmi v oboru svařovaných konstrukcí. Svářeči mají vysokou odbornou dovednost doloženou drženými certifikáty podle norem PN EN ISO 9606-1, 9606-2. Výrobky podléhají rozměrové kontrole v souladu s normou PN-EN ISO 13920 (obecné tolerance svařovaných výrobků), svařované spoje podléhají kontrole v rozsahu nedestruktivních zkoušek v souladu s normami  PN-EN ISO 5817 a PN-EN ISO 10042 a metodami VT a PT.

Strojový park Nova Trading v oboru svařování

Zařízení TPSi pro svařování metodami 131/135

Zařízení Magic Wave  pro svařování metodou 141

Svařovací stoly s vybavením

Powered by VOBACOM
to top