Nova Trading

Sponsoring

Menu

Sponsoring

Nova Trading Mecenasem Strategicznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

Nasza firma wspiera Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w jej statutowych działaniach na rzecz upowszechniania kultury, za co otrzymała tytuł Mecenasa Strategicznego TOS /2020-2021.

Współpraca Nova Trading z TOS trwa od ponad 20 lat, natomiast w ubiegłym roku postanowiliśmy wesprzeć Toruńska Orkiestrę Symfoniczną w większym zakresie, aby podkreślić jubileusz 30-lecia firmy. Nova Trading jako spółka odpowiedzialna społecznie pomaga wielu lokalnym instytucjom kulturalnym w realizacji ich misji – upowszechniania kultury, promowania ambitnego repertuaru, edukowania w zakresie kultury i sztuki.

Nova Trading sponsorem Festiwalu PROBALTICA 2020

Nova Trading od kilku lat wspiera finansowo organizację Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA.
Więcej informacji o samym wydarzeniu - na profilu festiwalu na Facebooku.

Nova Trading w Społecznej Radzie Biznesu UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika utworzył Społeczną Radę Biznesu, w skład której wchodzi kilkanaście prężnie działających firm i instytucji. Nova Trading została zaproszona przez UMK do współpracy w ramach SRB w zakresie promocji idei przedsiębiorczości wśród studentów tej uczelni, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także pomocy w realizacji inicjatyw środowiska uniwersyteckiego.

Działalność charytatywna

Nova Trading pomaga lokalnym fundacjom, organizacjom szkolnym, samorządowym, kościelnym (np. Caritas, Honorowym Dawcom Krwi itd.). Firma wspiera w/w organizacje w realizacji konkretnych projektów poprzez przekazywanie darów pieniężnych i rzeczowych.

Powered by VOBACOM
do góry