Nova Trading

Odpowiedzialność względem pracowników

Menu

Odpowiedzialność względem pracowników

Środowisko pracy

Nova Trading przestrzega norm prawnych, które regulują stosunki pracownik-pracodawca. Oprócz działań wynikających z wywiązywania się z prawnych obowiązków wobec pracowników, firma wprowadziła szereg dodatkowych praktyk, które mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy – począwszy od zapewnienia dobrych warunków pracy, możliwości realizacji wyzwań i pasji, a skończywszy na dbałości o relacje międzyludzkie i przyjazną atmosferę w pracy. Dorobkiem firmy jest kultura organizacyjna zbudowana na wartościach – uczciwości, szacunku, życzliwości, zaufaniu.

Korzyścią dla firmy jest niski wskaźnik rotacji pracowników wykwalifikowanych, co przekłada się na zatrzymanie w firmie ludzi z potencjałem, większe poczucie bezpieczeństwa i lojalności wobec firmy, a także wzrost zaangażowania w pracę. 
Nova Trading postrzegana jest na rynku pracy jako dobry, solidny, pożądany pracodawca. Średni staż pracy w firmie prawie 9 lat.

Opieka medyczna dla pracowników firmy

Nova Trading od wielu lat prowadzi program prywatnej opieki medycznej dla pracowników, która realizowana jest przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Program ten umożliwia wszystkim pracownikom firmy dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej oraz nowoczesnej diagnostyki.


Nova Trading przyjazna Mamom

Nova Trading zapewnia zatrudnionym kobietom bezpłatny dostęp do prywatnej opieki medycznej przez cały okres trwania ciąży oraz po porodzie (w ramach wyżej opisanego działania „Opieka medyczna”). 
W firmie została wypracowana praktyka zarządzania procesem nieobecności przyszłych mam (zapewnienie zastępstwa, ustalenie sposobu komunikacji podczas urlopu macierzyńskiego, informowanie o bieżącej sytuacji na stanowisku itp.). Pozwoliło to na zminimalizowanie obaw o utratę pracy. Korzyścią dla firmy jest możliwość zatrzymania wykwalifikowanych pracownic, które nie muszą dokonywać wyboru między rozwojem zawodowym a życiem osobistym.


Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Nova Trading wspiera zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. 
Pracownicy mogą zaplanować czas prywatny m.in. dzięki:
- stałym godzinom pracy, 
- dowozowi pracowników do pracy firmowym autobusem (udogodnienie to jest wprowadzone dla zatrudnionych w centrali firmy w Toruniu, pracujących zarówno w biurze, jak i w Centrum Serwisowym na wszystkich zmianach),
- zarządzaniu procesami, 
- planowaniu produkcji,
- planowaniu wyjazdów służbowych itp.

W przypadku pracowników wykwalifikowanych przy dłuższej ich nieobecności w pracy 
z powodu urlopu chorobowego, macierzyńskiego, bezpłatnego itp., firma:
- zapewnia zastępstwo na czas ich nieobecności, 
- na wniosek pracownika umożliwia zdalne wykonywanie pracy (udostępnienie niezbędnego sprzętu do kontaktu itp.),
- gwarantuje bezpieczny powrót do pracy.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez pracownika z powodów osobistych – o ile sam pracownik jest zainteresowany dalszą pracą w Nova Trading oraz o ile jest to możliwe pod względem organizacyjnym - zostaje on zatrudniony w innym oddziale firmy na podobnym stanowisku.

Jeżeli pracownik Nova Trading ma problemy osobiste z powodu choroby, przykrych zdarzeń losowych, firma nie pozostaje obojętna - oferuje pomoc finansową ze środków pochodzących m.in. z funduszu socjalnego lub stosuje inne formy wsparcia w zależności od zaistniałej sytuacji.

Zarządzanie zasobami

W ramach ogólnie dostępnego systemu komputerowego pracownicy mają wgląd w dostępność różnych zasobów – samochodów służbowych, sal konferencyjnych itp. Pracownicy również w ramach tego modułu rejestrują swoją nieobecność – wnioskują o urlop wypoczynkowy / okolicznościowy itp. Pracownicy mają dostęp do terminarza urlopów bieżących i planowanych wszystkich osób zatrudnionych w Nova Trading.
Wspólna platforma oszczędza czas oraz ogranicza obieg dokumentów papierowych. Dzięki temu rozwiązaniu poprawił się również przepływ informacji w firmie w zakresie w/w spraw.

Kolejną platformą służącą do zarządzania wiedzą w firmie jest strona Intranetowa.

Intranet

Strona Intranetowa spełnia funkcje informacyjne, edukacyjne i społecznościowe. Na stronie tej udostępniane są pracownikom informacje dotyczące: wiedzy branżowej (artykuły z prasy, materiały szkoleniowe, tabele, normy itp.), dokumentów ISO, przepisów BHP, kadr itp. Intranet umożliwia również szybki dostęp do obowiązujących w firmie formularzy, wniosków itp. W ten sposób skraca się czas na poszukiwanie informacji, nie ma potrzeby angażowania innych osób do uzyskania danych. 

W Intranecie zamieszczane są zdjęcia z wydarzeń firmowych – imprez, szkoleń itp., publikowane są informacje dotyczące aktualnych konkursów, akcji charytatywnych, dostępnych biletów na koncerty, filmy itp. 

Intranet jest aktualizowany na bieżąco. W pracę redakcyjną zaangażowanych jest kilkunastu pracowników z różnych działów firmy. Administracją strony zajmuje się Dział Marketingu oraz Dział Informatyki.


Szkolenia

Każdy nowo zatrudniony pracownik jest objęty systemem obowiązkowych (wymaganych prawnie) szkoleń wewnętrznych –  stanowiskowych, BHP itp. Pracownicy biurowi odbywają również dodatkowe szkolenia z zakresu pracy w innych działach Nova Trading, aby mieć pogląd na funkcjonowanie firmy jako całości, procedur, zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, zdobywają wiedzę z zakresu oferowanych produktów i usług, sytuacji rynkowej itp. W ramach szkoleń wprowadzających pracownicy ci spotykają się również z Zarządem firmy. 

Pracownicy odbywają szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z dziedzin odpowiadających zakresowi ich obowiązków. Szkolenia te organizowane są w zależności od bieżących potrzeb.

Z uwagi na fakt, że praca w Nova Trading wymaga od zatrudnionych na wielu stanowiskach specjalistycznej wiedzy w zakresie stali nierdzewnej, aluminium, ich gatunków, właściwości fizycznych i chemicznych itp., firma stawia duży nacisk na szkolenie pracowników z tego zakresu.

Nova Trading przeprowadza także szkolenia z zakresu BHP dla pracowników tymczasowych oraz firm na stałe z nią współpracujących. Ponadto istnieje praktyka organizacji szkoleń dla wyznaczonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Dofinansowanie edukacji pracowników

Nova Trading pokrywa w całości lub w części koszty edukacji pracowników - w ramach podejmowanych przez nich studiów, kursów specjalistycznych czy nauki języków obcych. Każdy przypadek dofinansowania jest rozpatrywany indywidualnie. Jednym z kryteriów branych pod uwagę jest ścisły związek między kierunkiem kształcenia a zakresem obowiązków / charakterem wykonywanej pracy przez wnioskującego.
Firma zapewnia również pracownikom dostęp do prasy branżowej, fachowej literatury, prenumeruje czasopisma specjalistyczne zgodnie z potrzebami poszczególnych działów.

 

Praktyki i staże w Nova Trading

Firma od lat pomaga uczniom i studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. 
Praktyki / staże odbywają się w Dziale Zakupów, Marketingu, Logistyki, Sprzedaży, Kontroli Jakości, Produkcji i Administracji.
Pierwszym krokiem do zdobycia praktyk / stażu w Nova Trading jest przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do Działu Kadr bądź bezpośrednio do kierownika danego Działu. Praktykanci /stażyści przyjmowani są w zależności od bieżących potrzeb firmy – zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w czasie trwania roku szkolnego/akademickiego. Praktykanci / stażyści oprócz wykonywania określonych zadań przechodzą również szkolenia z zakresu specyfiki pracy w konkretnym dziale.

 

Wspólne celebrowanie uroczystości

W życie firmy na stałe wpisało się już kilka uroczystości, które są obchodzone wspólnie co rok - Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet oraz Dzień Chłopaka. 
Wspólne celebrowanie uroczystości sprzyja integracji działów, tworzeniu dobrej atmosfery w pracy, poznaniu się nie tylko od strony służbowej, ale również prywatnej.

 

Piknik rodzinny

W Nova Trading od kilku lat (z wyjątkiem okresu pandemii) są organizowane pikniki rodzinne dla pracowników oraz ich rodzin z uwagi na chęć promowania idei wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi oraz budowania trwałych relacji w rodzinie.

 

„Po godzinach” - wspieranie aktywności pracowników

Na stronie Intranetowej pracownicy Nova Trading mogą zaprezentować swoje zainteresowania, osiągnięcia z różnych dziedzin, zdjęcia z odbytych podróży itp.

Organizowane są wspólne wyjścia pracowników i ich rodzin na koncerty sponsorowanej przez Nova Trading Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, na zawody sportowe, pokazy filmowe itp.

Pracownicy mają możliwość skorzystania z dofinansowanych przez firmę karnetów na siłownię, basen, lodowisko, fitness itp. Od kilku lat działa również firmowy klub biegacza, klub rowerowy, klub morsów, firmowa drużyna piłkarska, a także pracownicy korzystają z wynajętej hali sportowej, na której grają w siatkówkę. W przypadku reprezentowania firmy podczas imprez sportowych, pracodawca pokrywa koszty udziału w tych imprezach oraz koszty zakupu strojów sportowych.

Od 2013r. funkcjonuje zespół muzyczny Nova Band złożony wyłącznie z pracowników firmy. Koszty związane z przygotowaniem do występów - wynajem sali prób, sprzętu itp. - są finansowane przez Nova Trading. Do tej pory zespół wystąpił m.in. podczas imprezy z okazji otwarcia nowej siedziby oddziału Nova Trading w Jaworznie, podczas imprez integracyjnych dla pracowników, podczas targów branżowych dla klientów firmy, jak również dla szerokiej publiczności, np. podczas obchodów Święta Muzyki organizowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną.


Nova Trading dla dzieci pracowników

Od kilku lat  w firmie funkcjonuje projekt pod tytułem „Galeria Dziecięca Nova Trading”, w ramach którego co miesiąc odbywa się wystawa prac tylko jednego dziecka. Na koniec autor otrzymuje nagrody oraz certyfikat potwierdzający odbycie się wystawy.

Pracownicy wraz ze swoimi pociechami mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanym przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną cyklu koncertów dla dzieci „Symfonika Familijna” i „Czas dla nas". W trakcie spotkania poprzez wesołą zabawę dzieci uczą się słuchania muzyki, zapoznają się z budową i brzmieniem instrumentów, odkrywają piękno kultury polskiej oraz innych narodów.

Firmową tradycją jest przygotowywanie paczek świątecznych dla dzieci pracowników z okazji Bożego Narodzenia. Wręczenie prezentów połączone jest zwykle z okolicznościowym Spotkaniem Mikołajkowym.

Powered by VOBACOM
do góry