Nova Trading

Odpowiedzialność względem klientów i kontrahentów

Menu

Odpowiedzialność względem klientów i kontrahentów

Zawsze na czas

Dzięki współpracy z Nova Trading klienci optymalizują koszty magazynowania towarów oraz minimalizują zaangażowanie kapitału w środki produkcji. Sprzyja temu szeroki asortyment wyrobów hutniczych dostępnych prosto ze składu Nova Trading, sprawna logistyka,  szybkość działania itp. Firma staje się nie tylko dostawcą, ale trwałym, niezawodnym ogniwem w łańcuchu dostaw. 
Klienci Nova Trading w przeprowadzonej ankiecie wskazali, że jednym z największych atutów firmy jest jej niezawodność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność. Jest to możliwe dzięki dobrej komunikacji na linii Dział Sprzedaży – Dział Zakupów - Centrum Serwisowe – Magazyn – Dział Logistyki.

Poszerzanie zakresu usług i materiału

Nova Trading od wielu lat konsekwentnie wdraża strategię rozwoju Centrum Serwisowego - poszerzania zakresu produkcji oraz dostępności materiałów. W kolejnych latach realizowane są inwestycje związane z zakupem linii produkcyjnych i zwiekszaniem powierzchni magazynowej. Dzięki nowym urządzeniom firma może oferować klientom kompleksową obsługę – dostawy gotowych elementów w krótszym czasie i na bardziej korzystnych warunkach.

Nova Trading stale doskonali jakość produkcji odbywającej się na dotychczasowych urządzeniach – montowane są nowe elementy linii pozwalające na np. uzyskanie lepszej powierzchni szlifowanej, zmniejszenie odpadu itp.

Kluczowa rola Działu Kontroli Jakości

W Dziale Kontroli Jakości Nova Trading zatrudnieni są fachowcy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Dział ten dba o realizację polityki firmy jaką jest zapewnianie jak najlepszej jakości produktów i usług poprzez kontrolę materiału na każdym etapie: od przyjęcia go do magazynu, poprzez ocenę przydatności, aż po dopuszczenie do sprzedaży. O tym jak ważna dla Nova Trading jest jakość, świadczy wskaźnik reklamacyjny utrzymujący się na niezwykle niskim poziomie 0,2% (dla porównania wskaźniki reklamacji dostawców Nova Trading mieszczą się w przedziale 1-5%).

Zarządzanie reklamacjami

Zgodnie z przyjętymi procedurami Nova Trading prowadzi rejestr reklamacji zgłaszanych przez klientów. W rejestrze znajduje się cała dokumentacja związana z daną sprawą oraz końcowa decyzja. Firma dąży do ustalenia przyczyn niezgodności będących powodem reklamacji oraz do ich eliminacji.  Przeprowadzane są również analizy okresowe, a także monitoring działań korygujących.

 

Edukacja rynku

Nova Trading stara się, aby niewykorzystany potencjał rynku wynikający z braku wiedzy, doświadczenia lub barier w dostępie do informacji był jak najmniejszy. Firma popularyzuje wiedzę dotyczącą stali nierdzewnej i aluminium poprzez stworzenie bazy informacji na stronie internetowej firmy oraz dystrybucję fachowych broszur wydawanych przez branżowe instytucje.

Nova Trading jako członek Stowarzyszenia Stal Nierdzewna wspiera finansowo działania tej organizacji mające na celu promocję stali nierdzewnej oraz edukację rynku. Firma współfinansuje bezpłatne szkolenia branżowe, serwis internetowy, stoiska SSN na targach, konferencjach, publikację fachowych poradników itp.

Dzięki tym działaniom wiedza na temat stali nierdzewnej jest bardziej powszechna, klienci lepiej rozumieją zasady pracy z tak specyficznym produktem, co w perspektywie długoterminowej przełoży się na wzrost sprzedaży i liczby klientów oraz ułatwi współpracę i komunikację z nimi.


Aktywność w środowisku branżowym

Nova Trading bierze aktywny udział w życiu środowiska branżowego. Czyni  to w trosce o dalszy rozwój rynku oraz wspólne korzyści dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją stali nierdzewnej w Polsce. Przykładem takich działań jest udział przedstawicieli firmy w seminariach branżowych w charakterze prelegentów komentujących bieżącą sytuację na rynku, wskazujących na utrudnienia w handlu, dających propozycje działań naprawczych itp.

Przedstawiciele firmy również często wypowiadają się w mediach jako eksperci od rynku stali nierdzewnej (artykuły w prasie, w Internecie itp.).

Nova Trading aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Stal Nierdzewna. Bieżące kontakty polegają na przekazywaniu raportów na temat wielkości sprzedaży, stanów magazynowych poszczególnych produktów, stanowiska firmy wobec określonych tematów, itp.

Firma sponsoruje branżowe konferencje, np. "Dzień Stali Nierdzewnych" organizowany przez SSN.


Dialog z klientem

Nova Trading prowadzi cykliczne badania zadowolenia klientów. W przesłanej ankiecie klienci wypowiadają się na temat jakości oferowanych produktów, ich dostępności, profesjonalizmu obsługi, trybu załatwiana ewentualnych reklamacji itp. Wyniki ankiet są przekazywane zarządowi, kierownictwu firmy oraz wybranym pracownikom, w celu eliminacji uwag wskazanych przez klientów.

 

Relacje z kontrahentami

Współpraca z kontrahentami umożliwia codzienną realizację działań biznesowych Nova Trading. Doceniamy wagę wkładu partnerów w rozwój firmy. Przy dokonywaniu zakupów staramy się znaleźć stałe, rzetelne źródła dostaw – jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę.

Powered by VOBACOM
do góry