Nova Trading

Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego

Menu

Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego

Ekologia a misji firmy

Ekologiczny aspekt upowszechniania zastosowania stali nierdzewnej w przemyśle i otoczeniu człowieka został szczególnie podkreślony przez Nova Trading w przyjętej „Polityce – Misji Firmy” (dokument dostępny na stronie internetowej). Działalność spółki jest kontrolowana pod względem ochrony środowiska przez odpowiedzialny za to dział oraz podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych (przeprowadzanych przez firmę certyfikującą DNV Poland). Jak dotąd firma nie zanotowała żadnych skarg płynących od stron trzecich na wyroby i działalność spółki związane z ochroną środowiska.


Ekologiczny produkt

Przy każdej okazji (podczas szkoleń dla pracowników / klientów itp.) podkreślany jest fakt, że jedną z zalet oferowanych przez Nova Trading produktów jest ich ekologiczność – stal nierdzewna posiada atesty do stosowania jej do produkcji urządzeń mających kontakt z żywnością i wodą, jest to materiał w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.

Firma promuje swoje usługi w zakresie cięcia niestandardowych arkuszy ze stali nierdzewnej i aluminium wskazując jako korzyść dla klienta brak odpadów oraz niższą cenę za formatkę idealnie pasującą w dalszym procesie produkcji.

 

Troska o środowisko naturalne

Nova Trading zatrudnia Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Środowiska, którego zadaniem jest kontrola wszelkich procesów odbywających się w firmie pod względem ich wpływu na środowisko, prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową i emisją zanieczyszczeń do atmosfery, nadzór nad współpracą z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów itp.

W 2011r. Nova Trading otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2004 - zarówno w Centrum Serwisowym w Toruniu, jak i w oddziałach. Warto zaznaczyć, że Nova Trading jest jedną z nielicznych firm w branży stalowej zarządzaną w sferze ochrony środowiska zgodnie z w/w normą.

Na każdym etapie działalności produkcyjnej Centrum Serwisowe Nova Trading kontroluje i ogranicza wpływ na środowisko poprzez:
- zastosowanie w liniach produkcyjnych najnowocześniejszych, energooszczędnych rozwiązań technicznych mających na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem (np. system filtracji powierza w urządzeniach do szlifowania blach i zwojów, system filtracji i obiegu zamkniętego chłodziwa w liniach do szlifowania i polerowania rur oraz profili itp.),
- ciągłe doskonalenie procesu produkcji prowadzące do zmniejszenia ilości odpadu ze stali nierdzewnej i aluminium,
- segregację, utylizację i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych (współpraca w tym zakresie z firmą Nicrometal oraz innymi firmami posiadającymi  pozwolenia na zbieranie odpadów),
- odzyskiwanie opakowań papierowych i opakowań z tworzyw sztucznych,
- poprawę zwrotności palet od klientów; zagospodarowywanie uszkodzonych palet.

Centrum Serwisowe Nova Trading posiada własną oczyszczalnię ścieków dla wód deszczowych i roztopowych pochodzących z jego terenu odprowadzanych do basenu Portu Drzewnego rzeki Wisły. 
Firma stosuje do ogrzewania obiektów wchodzących w skład Centrum Serwisowego najnowocześniejsze kotły gazowe o znikomym wpływie na środowisko.
Przy zakupie samochodów firmowych wybierane są pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2. Samochody będące własnością firmy przechodzą w Autoryzowanych Stacjach Obsługi systematyczne kontrole stanu technicznego, regularną wymianę oleju silnikowego, wymianę opon itp.  Działania te wpływają na optymalną eksploatację każdego pojazdu a co za tym idzie zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Logistyka transportu ciężarowego również oparta jest na założeniach ekologicznych. Każdą trasę planuje się poprzez maksymalne wykorzystanie ładowności samochodów, co przekłada się na zminimalizowanie spalania paliw.

W zakresie prac biurowych pracownicy Nova Trading ograniczają druk papieru przechodząc na elektroniczny system przesyłania informacji, dwustronny druk dokumentów itp. Zużyte baterie zbierane są do specjalnego pojemnika znajdującego się w ogólnie dostępnym miejscu w biurowcu. Niesprawny sprzęt elektroniczny, świetlówki, zużyte tonery są przekazywane firmom wyspecjalizowanym w ich utylizacji. Wszystkie odpady powstające w biurze poddawane są segregacji.

Powered by VOBACOM
do góry