Nova Trading

Misja i polityka firmy

Menu

Misja i polityka firmy

POLITYKA NOVA TRADING SA

MISJA FIRMY
Pomagamy zmieniać świat na lepszy 
poprzez dystrybucję, promocję i upowszechnianie zastosowania wyjątkowego materiału, jakim jest stal nierdzewna, 
w otoczeniu człowieka i w przemyśle.

 

 

PRODUKT
Dostarczamy stal nierdzewną, która ze względu na swoje właściwości uznawana jest za materiał o nadzwyczajnej trwałości, zaś urządzenia z niej wykonane – za charakteryzujące się długim cyklem życia.  Stal nierdzewna zapewnia możliwość utrzymania najwyższego poziomu higieny, co ma znaczenie szczególnie w przemyśle spożywczym, gastronomicznym czy w branży medycznej. Z uwagi na swoje walory estetyczne wykorzystywana jest ona do celów dekoracyjnych i poprawy wyglądu naszego otoczenia. Stanowi inspirację dla artystów i architektów.

EKOLOGIA
Stal nierdzewna jest pod wieloma względami materiałem przyjaznym dla środowiska, gdyż:
- długi cykl życia pozwala na oszczędzanie energii w związku z ograniczeniem procesów produkcyjnych – np. tłumik ze stali nierdzewnej może służyć przez cały okres eksploatacji pojazdu, podczas gdy wykonany z innych materiałów będzie w tym czasie kilkakrotnie wymieniany;
-  powierzchnia stali nierdzewnej zasadniczo nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przed korozją za pomocą szkodliwych dla środowiska farb i innych preparatów chemicznych; 
-  jest surowcem w pełni nadającym się do ponownego przetworzenia - produkcja stali nierdzewnej pozwala na wykorzystanie znaczącej części złomu nierdzewnego;
- znajduje zastosowanie w urządzeniach i instalacjach chroniących środowisko, np. w oczyszczalniach ścieków, w produkcji filtrów, katalizatorów itp.

ZARZĄDZANIE
Dążymy do ciągłego ulepszania naszej organizacji w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych partnerów handlowych.  Z tego powodu stworzyliśmy i ciągle rozbudowujemy centrum serwisowe wyposażone w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia. Swoją przewagę konkurencyjną upatrujemy w szybkości i terminowości działania, a także w kompleksowości oferty. Naszym celem jest osiąganie wysokiej jakości oraz spełnienie wymagań stawianych przez klientów, przepisy prawne i normy techniczne, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności, ograniczaniu wpływu na środowisko i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

LUDZIE I OTOCZENIE
Dążymy do doskonalenia siebie i swoich umiejętności przez podnoszenie poziomu wykształcenia i poszerzanie wiedzy związanej z branżą. Tworzymy przyjazne i motywujące środowisko pracy poprzez promocję innowacyjności i zaangażowania w sprawy klientów, firmy i pracowników.

Realizując ideę odpowiedzialnego biznesu, troszczymy się o środowisko, poprzez spełnianie stosownych wymagań prawnych i innych dot. Spółki oraz ciągłe doskonalenie działalności pod kątem gospodarki odpadami oraz ograniczania zanieczyszczeń, a także zużycia surowców i energii. W trosce o naszych pracowników, kładziemy nacisk na dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie wymagań prawnych w tym zakresie, przy zapewnieniu odpowiednich zasobów i środków.

Osobnym powodem do dumy jest nasze wsparcie dla kultury i sportu w regionie.

Z naszą pomocą jutro będzie lepsze.
 

 Zarząd i Pracownicy NOVA TRADING SA

Toruń, dn. 05.01.2011

Powered by VOBACOM
do góry