Zawsze na czas

Odpowiedzialność względem klientów i kontrahentów

Dzięki współpracy z Nova Trading klienci optymalizują koszty magazynowania towarów oraz minimalizują zaangażowanie kapitału w środki produkcji. Sprzyja temu szeroki asortyment wyrobów hutniczych dostępnych prosto ze składu Nova Trading, sprawna logistyka,  szybkość działania itp. Firma staje się nie tylko dostawcą, ale trwałym, niezawodnym ogniwem w łańcuchu dostaw. 

Klienci Nova Trading w przeprowadzonej ankiecie wskazali, że jednym z największych atutów firmy jest jej niezawodność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność. Jest to możliwe dzięki dobrej komunikacji na linii Dział Sprzedaży – Dział Zakupów - Centrum Serwisowe – Magazyn – Dział Logistyki.

Poszerzanie zakresu usług i materiału 

Nova Trading od wielu lat konsekwentnie wdraża strategię rozwoju Centrum Serwisowego - poszerzania zakresu produkcji oraz dostępności materiałów. W kolejnych latach realizowane są inwestycje związane z zakupem linii produkcyjnych i powiększaniem powierzchni magazynowej. Dzięki nowym urządzeniom firma może oferować klientom kompleksową obsługę – dostawy gotowych elementów w krótszym czasie i na bardziej korzystnych warunkach.

Nova Trading stale doskonali jakość produkcji odbywającej się na dotychczasowych urządzeniach – montowane są nowe elementy linii pozwalające na np. uzyskanie lepszej powierzchni szlifowanej, zmniejszenie odpadu itp.

Technologiczne rozwiązania
dla klientów i dostawców

Nova Trading nieustannie poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, które wpłyną na podniesienie poziomu obsługi klienta – usprawnienie procesów produkcji, magazynowania, wydawania towaru itp. 
W firmie funkcjonuje system kierujący ruchem przy rozładunkach - DC Awizo. Dzięki aplikacji dostawcy awizują tzw. „okienka czasowe” dla bram rozładunkowych, przez co możliwe jest przyspieszenie procesu wydawania materiału.

Od kilku lat w firmie funkcjonuje również system kodów kreskowych, zgodny z międzynarodowym standardem GS1.  Standardy GS1 umożliwiają swobodny i bezpieczny przepływ produktów, usług i informacji, umożliwiają skuteczną wymianę towarów i danych między firmami. Efektem finalnym wprowadzenia projektu w Nova Trading jest więc ściślejsza współpraca pomiędzy partnerami firmy, a także poprawa konkurencyjności w zakresie całego łańcucha dostaw poprzez usprawnienie „bezdokumentowego” procesu obrotu towarem odbywającego się w jego ramach.

Platforma internetowa B2B

W 2018 r. powstała platforma internetowa B2B, umożliwiająca zdalną obsługę sprzedaży w modelu Business-to-Business. Wybrani klienci mają natychmiastowy wgląd do aktualnej oferty handlowej Nova Trading, dzięki czemu ulega skróceniu proces zamawiania i dostawy towaru. Co rok są wdrażane kolejne innowacje oraz moduły pozwalające na coraz bardziej sprawne działanie systemu.

Dialog z klientem

Nova Trading prowadzi elektroniczny system badania zadowolenia klientów. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej zamieszczony jest formularz ankietowy, do którego dostęp mają wskazani klienci. Co rok badany jest poziom zadowolenia klientów z wybranych rynków europejskich. W ankiecie klienci wypowiadają się na temat jakości oferowanych produktów, ich dostępności, profesjonalizmu obsługi, trybu załatwiana ewentualnych reklamacji itp. Wyniki ankiet są przekazywane zarządowi, kierownictwu firmy oraz wybranym pracownikom, w celu eliminacji uwag wskazanych przez klientów.

Bezpieczeństwo

Nova Trading wprowadziła specjalne ulotki dla kierowców pojazdów dostawczych. Broszura zawiera informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie magazynów firmy, jak również przypomnienia o konieczności używania kasków i kamizelek ochronnych. Specjalnie zamieszczone w widocznych miejscach instrukcje przypominają także kierowcom o obowiązku dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek w związku z pandemią koronawirusa. 

Osoby odwiedzające przed wejściem do Centrum Serwisowego zobligowane są do zapoznania się z instrukcją BHP dla gości i klientów, która przedstawia najważniejsze zagrożenia i zasady bezpieczeństwa panujące w magazynach i halach produkcyjnych.

Kluczowa rola Działu Kontroli Jakości

W Dziale Kontroli Jakości Nova Trading zatrudnieni są fachowcy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Dział ten dba o realizację polityki firmy jaką jest zapewnianie jak najlepszej jakości produktów i usług poprzez kontrolę materiału na każdym etapie: od przyjęcia go do magazynu, poprzez ocenę przydatności, aż po dopuszczenie do sprzedaży. O tym jak ważna dla Nova Trading jest jakość, świadczy wskaźnik reklamacyjny utrzymujący się na niezwykle niskim poziomie 0,3%.

Edukacja rynku

Nova Trading stara się, aby niewykorzystany potencjał rynku wynikający z braku wiedzy, doświadczenia lub barier w dostępie do informacji był jak najmniejszy. Firma popularyzuje wiedzę dotyczącą stali nierdzewnej i aluminium poprzez stworzenie bazy informacji na stronie internetowej firmy oraz dystrybucję fachowych broszur wydawanych przez branżowe instytucje. 

Nova Trading jako członek Stowarzyszenia Stal Nierdzewna* wspiera finansowo działania tej organizacji mające na celu promocję stali nierdzewnej oraz edukację rynku. Firma współfinansuje bezpłatne szkolenia branżowe, serwis internetowy, stoiska SSN na targach, konferencjach, publikację fachowych poradników itp.

Dzięki tym działaniom wiedza na temat stali nierdzewnej jest bardziej powszechna, klienci lepiej rozumieją zasady pracy z tak specyficznym produktem, co w perspektywie długoterminowej przełoży się na wzrost sprzedaży i liczby klientów oraz ułatwi współpracę i komunikację z nimi.

Aktywność w środowisku branżowym

Nova Trading bierze aktywny udział w życiu środowiska branżowego. Czyni  to w trosce o dalszy rozwój rynku oraz wspólne korzyści dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją stali nierdzewnej w Polsce. Przykładem takich działań jest udział przedstawicieli firmy w seminariach branżowych w charakterze prelegentów komentujących bieżącą sytuację na rynku, wskazujących na utrudnienia w handlu, dających propozycje działań naprawczych itp. 

Przedstawiciele firmy również często wypowiadają się w mediach jako eksperci od rynku stali nierdzewnej (artykuły w prasie, w Internecie itp.).

Nova Trading aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Stal Nierdzewna. Bieżące kontakty polegają na przekazywaniu raportów na temat wielkości sprzedaży, stanów magazynowych poszczególnych produktów, stanowiska firmy wobec określonych tematów, itp. Firma sponsoruje branżowe konferencje, np. "Dzień Stali Nierdzewnych" organizowany przez SSN.

Relacje z kontrahentami

Współpraca z kontrahentami umożliwia codzienną realizację działań biznesowych Nova Trading. Doceniamy wagę wkładu partnerów w rozwój firmy. Przy dokonywaniu zakupów staramy się znaleźć stałe, rzetelne źródła dostaw – jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę.

* Nova Trading jest członkiem Stowarzyszenia Stal Nierdzewna (SSN), które powstało w 2012 r. jako kontynuacja dorobku środowiska uprzednio działającego w ramach Komisji Stali Odpornych na Korozję przy Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Zadaniem SSN jest promocja stali nierdzewnej, prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, świadczenie usług doradczych w zakresie zastosowania stali nierdzewnych, reprezentowanie branży na forum - opiniowanie, inspirowanie otoczenia gospodarczego. 
Więcej na www.stalenierdzewne.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o aktualnościach dotyczących naszej firmy!

*Uprzejmie informujemy, że w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie newslettera administratorem Twoich danych osobowych jest Nova Trading SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane będą przechowywane przez czas realizowania subskrypcji lub do momentu odwołania przez Ciebie zgody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizowania subskrypcji. W razie potrzeby prosimy o kontakt na e-mail: iodo@ntsa.pl

Ta witryna używa plików cookie.
Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. OK