Nova Trading

Nowa Stal - nr 6, grudzień 2013

Menu

Nowa Stal - nr 6, grudzień 2013

Fragment artykułu "Czas stabilizacji"

OPINIE - Tadeusz Pająk, współwłaściciel Nova Trading:

W 2013 r. koniunkturę po stronie popytu nakręcały: poprawa sytuacji gospodarczej, rosnąca produkcja przemysłowa oraz realizacja nowych projektów. Po stronie podaży wystąpiło zjawisko oczyszczenia rynku. W związku z trudną sytuacją część dystrybutorów wycofała się z niego, część ograniczyła działalność poprzez obniżenie stanów magazynowych i zmniejszenie asortymentu w swoich składach. Było też kilka przypadków upadłości. W związku z tymi zjawiskami rynek w naszym regionie stał się bardziej zrównoważony.

Pod wieloma względami rok 2013 będziemy mogli zaliczyć do udanych. Jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży ogółem mierzonej w tonach był on dla naszej firmy rekordowy. Szacujemy, że wzrost sprzedaży, rok do roku, może wynieść 10 proc. – to więcej niż średnia rynkowa. Duży wpływ na taki wynik miał rozwijający się eksport, którego udział w sprzedaży okresowo przekraczał 30 proc.

Dużo satysfakcji, jak również wymiernych korzyści w postaci ograniczenia kosztów, przyniosły działania związane z usprawnianiem procesów produkcyjnych i zmniejszeniem ilości odpadów. Wdrożone nowe rozwiązania w transporcie towarów przyniosły duże oszczędności. Poprawa efektywności naszych działań oraz stałe dążenie do obniżania kosztów wpłynęły na poprawę wyniku finansowego.

Rok 2013 okazał się również bardzo udany z punktu widzenia naszej nowej inwestycji – drugiej linii CTL – która służy do cięcia zwojów o grubości do 10 mm i szerokości 2150 mm. Wykorzystanie linii znacząco przekroczyło nasze oczekiwania.

Z prognoz analityków i opinii wielu naszych klientów można wywnioskować, że koniunktura w branży stali nierdzewnej będzie w 2014 r. rosnąca, przynajmniej w pierwszej połowie roku. Kształtować ją będzie poprawiająca się sytuacja gospodarcza – zwiększające się produkcja przemysłowa i PKB. Duży wpływ na koniunkturę będzie miała również sytuacja związana z cenami stali nierdzewnej. Planowane przez europejskie huty podwyżki mogą wpłynąć na zwiększenie tempa zakupów realizowanych przez dystrybutorów, a także końcowych odbiorców. Prognozowany przez niektóre źródła wzrost cen niklu może jeszcze bardziej wzmocnić popyt.

Powered by VOBACOM
do góry