Nova Trading

Nowa Stal nr 4/2011

Menu

Nowa Stal nr 4/2011

Nova Trading z certyfikatem środowiskowym

Wywiad z Andrzejem Łukaszewskim, pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony środowiska w firmie Nova Trading.

 

- Nova Trading zdecydowała się ubiegać o certyfikat zgodności z normą ISO 14001 zwany środowiskowym. Dlaczego? 
- Na biznes patrzymy przez pryzmat jego odpowiedzialności – również względem środowiska naturalnego. Należy zadbać o jakość warunków życia zarówno dla nas, jak i kolejnych pokoleń. Działania powinniśmy zacząć od nas samych – pojedynczych jednostek, poprzez instytucje, firmy itp. aż do rozwiązań na poziomie państwowym. 
Obecnie każde przedsiębiorstwo działające zgodnie z obowiązującym prawem musi spełniać określone w przepisach wymogi związane z ochroną środowiska, ale niestety to tylko teoria. W praktyce ze stosowaniem norm prawnych w krajowych (i nie tylko) przedsiębiorstwach bywa różnie.
Natomiast system zarządzania środowiskowego według ISO 14001 sprawia, że wymagania prawne są przede wszystkim dobrze zidentyfikowane, firma je spełnia, uruchomione zostają mechanizmy monitorowania wpływu na środowisko oraz zgodności z określonymi wymaganiami. 
W Polsce nadal stosunkowo mało firm posiada certyfikat ISO 14001, mimo rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wśród dystrybutorów stali jesteśmy jedną z niewielu firm z takim certyfikatem.

 

- Jakie korzyści odnosi firma decydując się na certyfikację? 
- Do wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego wiele firm przekonuje zwykły rachunek ekonomiczny. Realizując cele w ramach obranej polityki środowiskowej osiągamy korzyści wynikające z oszczędności – firma monitoruje zużycie opakowań, dba o ich powtórne wykorzystanie – np. palet, minimalizuje zużycie wody, energii, gazu, benzyny czy papieru, optymalizuje proces produkcji, aby zmniejszyć ilość odpadów itp. Ponadto dokładniej monitorujemy swój wpływ na środowisko we wszelkich innych aspektach naszej działalności.
Następna ważna sprawa to podniesienie poziomu świadomości ekologicznej pracowników, którzy są informowani o wprowadzanych zmianach, o idei jaka temu towarzyszy. Przechodzą oni odpowiednie szkolenia, czego efektem są często ich własne propozycje na temat tego, co jeszcze można poprawić. Myślę też, że wszyscy czujemy satysfakcję z robienia czegoś naprawdę dobrego dla siebie i innych.

Kolejną korzyścią jest porządek organizacyjny. To co kiedyś było robione niespójnie z innymi działaniami, tworzy obecnie jeden odpowiednio zarządzany system. Firma posiada swoją politykę środowiskową – corocznie stawia sobie cele, realizuje je i sprawdza ich wykonanie. W spółce są zidentyfikowane wszystkie potencjalne zagrożenia środowiskowe o zasięgu obejmującym najbliższe okolice firmy. Załoga jest szkolona, jak na nie reagować a firma jest zabezpieczona przed skutkami potencjalnych zagrożeń środowiskowych – skutkami cywilno-prawnymi oraz finansowymi.
Certyfikat to potwierdzenie profesjonalnego podejścia do tematu ekologii w przedsiębiorstwie, to gwarancja dla kontrahentów czy instytucji, że współpracują z rzetelną firmą – działającą zgodnie z obowiązującym prawem, posiadającą odpowiednie pozwolenia itd. Zatem kolejną korzyścią jest pozytywny wizerunek firmy. 

Następna kwestia będąca konsekwencją dostosowania się do wymogów normy środowiskowej to doskonalenie procesów związanych z zapewnieniem higieny i bezpieczeństwa pracy. Ład panujący w halach produkcyjnych i magazynach, procedury postępowania z odpadami, sprawdzanie każdej substancji chemicznej, która pojawia się w firmie itp. – wszystkie tego typu działania ograniczają zagrożenia również dla zdrowia i życia człowieka.

 

- Czy z wprowadzonych zmian odniosą korzyści także Państwa klienci?
- Wszystkie nowe procesy wprowadzane w firmie mają na celu poprawę jakości i porządku, skrócenie czasu realizacji zamówień itd. Tak jest również i w tym przypadku – zaostrzone procedury przełożą się na wzrost czujności pracowników w zakresie nieprawidłowości, a co za tym idzie, poprawi się jakość wyrobów i usług, niezawodność dostaw. Kolejną bardzo ważną korzyścią dla naszych klientów jest wysoka stabilność naszej działalności wynikająca z ograniczenia ryzyka związanego z wymaganiami prawnymi. Ciągle nadzorujemy zgodność naszych działań z prawem i odpowiednimi umowami oraz mamy wdrożone odpowiednie procedury gotowości i reagowania na awarie.

 

- Zapewne oprócz kosztów samej certyfikacji firma ponosi wiele dodatkowych wydatków związanych z wprowadzeniem zmian – choćby koszt szkoleń, o których Pan wspomniał…
- Zgadza się. Musimy być świadomi konieczności poniesienia pewnych nakładów finansowych, np. na przystosowanie istniejącej infrastruktury pod względem maksymalnego ograniczenia jej wpływu na środowisko – zakupu urządzeń o odpowiednich parametrach, pojemników. Kolejna sprawa to koszt dodatkowego nakładu pracy, np. związanego z zagospodarowaniem na nowo przestrzeni w halach, segregacją odpadów itp. Jednak nie traktowałbym tych wydatków jak kosztów, lecz jako inwestycję, która w dłuższej perspektywie się opłaca. Wszystkie zmiany, jakie zajdą w tym czasie w firmie przełożą się na poprawę organizacji pracy, oszczędność czasu i pieniędzy w przyszłości.

 

- Jakie według Pana są najważniejsze czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia ISO 14001?
- Są dwa zasadnicze warunki, aby realizacja projektu przebiegła sprawnie, a wdrożony system nie uwierał firmy: po pierwsze – pracownicy muszą widzieć wyraźne zaangażowanie przełożonych w kwestie wdrożenia systemu, po drugie – niezbędna jest dobrze koordynowana praca zespołowa obejmujące niemal wszystkie działy w firmie.


Informacje o firmie
Nova Trading dysponuje jednym z najnowocześniejszych  centrów serwisowych w Europie, które świadczy usługi w zakresie wstępnej obróbki wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej i aluminium. Jej roczna sprzedaż sięga 44 tys. ton stali nierdzewnej i aluminium; firma zatrudnia 230 pracowników.

Powered by VOBACOM
do góry