Nova Trading

Komunikat w sprawie pracy Nova Trading w okresie trwania pandemii koronawirusa

Menu

Komunikat w sprawie pracy Nova Trading w okresie trwania pandemii koronawirusa

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za zaufanie, jakim dotąd nas obdarzyliście. Pragniemy zapewnić, że w aktualnej, trudnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się z koronawirusa naszym priorytetem pozostaje zachowanie ciągłości dostaw towarów oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla Was przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom.

Cele te są realizowane w następujący sposób:

1/ Praca we wszystkich działach firmy odbywa się w normalnym trybie z uwzględnieniem niezbędnych środków ostrożności. Firma pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorem Poradni Medycyny Pracy w kwestii działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem.

2/ Zostały wprowadzone nowe zasady i środki ostrożności dla kierowców firm transportujących towary do/z Nova Trading S.A. oraz dla pracowników, podnoszące ich bezpieczeństwo oraz zmniejszające zagrożenie wirusem.

3/ Nova Trading S.A. nieustająco dysponuje dużym składem magazynowym materiałów, pozwalającymi na nieprzerwane dostawy do swoich Klientów przez wiele tygodni.

4/ Kontynuujemy proces dywersyfikacji dostawców, gwarantujący utrzymywanie zamierzonego poziomu zapasów magazynowych w wymaganej, wysokiej jakości.

5/ Posiadamy własny tabor oraz dodatkowo współpracujemy od lat z dużymi, sprawdzonymi przewoźnikami, dzięki którym, mimo aktualnych trudności w transporcie, nieprzerwanie realizujemy odbiory zamówionych materiałów oraz skutecznie dostarczamy towar do naszych Klientów.

6/ W celu zagwarantowania sprawnej realizacji zamówień oraz skrócenia czasu dostawy na początku 2020 roku uruchomiliśmy drugi zakład, Nova Metale Sp. z o.o. Zwiększył on nasze możliwości produkcyjne o 60%; przy okazji zachęcamy do skorzystania z nowej oferty i podjęcia współpracy z Nova Metale. Obsługą Klientów tej firmy zajmuje się Dział Sprzedaży Nova Trading.


Przyznajemy jednocześnie, że w ofertach od wielu dostawców pojawia się ostatnio klauzula wskazująca, iż termin dostawy jest uzależniony od rozporządzeń władz związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Kilku producentów/dostawców materiałów oferowanych przez Nova Trading S.A. poinformowało nas o ograniczeniu produkcji bądź wręcz jej czasowym zaprzestaniu, co nie ułatwia realizacji wskazanych wyżej celów. Szczęśliwie w większości przypadków (krajów) ograniczenia nie dotykają przewozu towarów, a dzięki zdywersyfikowanej bazie dostawców utrzymujemy bezpieczny poziom zapasów. Jeśli taki stan się utrzyma, mamy nadzieję bez większych przeszkód kontynuować realizację dostaw. Jak każdy podmiot gospodarczy nie mamy jednak wpływu na czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, które mogą powodować utrudnienia w realizacji dostaw, a które można traktować jako wystąpienie siły wyższej. Możemy wszak zapewnić, iż w tych trudnych warunkach staramy się i nadal będziemy się starać, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw naszym Klientom.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że odbiorcami naszych produktów i usług są często firmy produkujące sprzęt dla strategicznych obecnie obszarów gospodarki, takich jak przemysł spożywczy, rolny, produkcja wyposażenia dla szpitali itp. Tym bardziej czujemy się w obowiązku wywiązania się z zobowiązań wobec naszych Klientów i zapewnienia im niezawodnego źródła dostaw materiałów.


Zespół NOVA TRADING S.A.    

Toruń, dn. 27.03.2020


Powered by VOBACOM
do góry