Nova Trading

Komunikat w sprawie pracy Nova Trading w okresie drugiej fali pandemii

Menu

Komunikat w sprawie pracy Nova Trading w okresie drugiej fali pandemii

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za zaufanie, którym nas dotąd obdarzyliście. Pragniemy zapewnić, że w aktualnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się drugiej fali koronawirusa, podobnie jak wiosną, naszym celem i priorytetem pozostaje zachowanie ciągłości dostaw towarów oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla Was przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom.

Podjęte wówczas działania okazały się skuteczne - firma bez szwanku przeszła pierwszą falę pandemii, nie odnotowaliśmy zachorowań na COVID-19 wśród pracowników, a nasi klienci nie zgłaszali zastrzeżeń dotyczących ciągłości dostaw, niepełnej dostępności materiałów ze składu czy wydłużenia czasu dostawy.

Druga fala pandemii spowodowała, że jeszcze bardziej restrykcyjnie przestrzegane są i egzekwowane zarządzenia wydane w miesiącach marcu i kwietniu. W październiku pojawił się kolejny komunikat Zarządu, regulujący m.in. zasady bezpieczeństwa w autobusach dowożących pracowników oraz sankcjonujący konieczność stosowania maseczek lub przyłbic w przypadku pracowników mających kontakt z osobami z zewnątrz. W Centrum Serwisowym maseczki stosowane są w przypadku niezbędnego przemieszczania się pracowników między działami; generalnie ruch pracowników jest ograniczony, wszelkie możliwe procesy wykonywane są zdalnie. Praca przebiega w systemie dwuzmianowym, przy czym zmiany nie zazębiają się, a półgodzinna przerwa między zmianami jest codziennie wykorzystywana do dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywają pracownicy.

Zaniepokojeni wzrostem zachorowań w ostatnich tygodniach w całej Europie oraz potencjalnym lock-down’em, klienci dopytują nas czy zostały podjęte w firmie działania minimalizujące ryzyko zakłócenia ciągłości dostaw. Odpowiedzialnie informujemy, że NOVA TRADING S.A. utrzymuje niezmiennie solidny poziom zapasów magazynowych wynoszący ponad 20 tys. ton materiałów oraz pozwalający na stałą oraz terminową obsługę posiadanych zamówień i kontraktów z niezmiennie wysokim poziomem serwisu. Zapas materiałów eksploatacyjnych, np. materiałów ściernych do produkcji blach szlifowanych, blach szczotkowanych czy polerowanych rur, zapas folii ochronnych oraz części zamiennych do posiadanych w Centrum Serwisowym maszyn i urządzeń jest aktualnie wyższy od zwyczajowego. Oferowane materiały, przetwarzane w naszym Centrum Serwisowym, pozyskujemy od branżowych liderów z ponad 30 państw z całego świata. Utrzymujemy zatem wysoki poziom dywersyfikacji dostawców.

Padają również pytania o wpływ nieskoordynowanego Brexitu na nasz łańcuch dostaw. Informujemy, że w ostatnich dwóch latach poziom dostaw materiałów z Wielkiej Brytanii był na niskim poziomie. Brexit nie stanowi zatem ryzyka ani dla naszego wewnętrznego łańcucha dostaw, ani tym bardziej dla ciągłości dostaw do naszych Klientów.

Jakkolwiek sytuacja związana z COVID-19 jest dynamiczna, mamy nadzieję i zamierzamy bez większych przeszkód kontynuować realizację dostaw. Jak każdy podmiot gospodarczy nie mamy jednak wpływu na czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, które mogą powodować utrudnienia w realizacji dostaw, a które można traktować jako wystąpienie siły wyższej. Możemy wszak zapewnić, iż w tych trudnych warunkach staramy się i nadal będziemy się starać, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw naszym Klientom. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że odbiorcami naszych produktów i usług są często firmy produkujące sprzęt dla strategicznych obecnie obszarów gospodarki, takich jak przemysł spożywczy, rolny, produkcja wyposażenia dla szpitali itp. Tym bardziej czujemy się w obowiązku wywiązania się z zobowiązań wobec naszych Klientów i zapewnienia im niezawodnego źródła dostaw materiałów.


Na koniec raz jeszcze pragniemy przypomnieć, że w celu zagwarantowania sprawnej realizacji zamówień oraz skrócenia czasu dostawy, na początku 2020 roku uruchomiliśmy drugi, nowoczesny zakład - NOVA METALE Sp. z o.o. Zwiększył on nasze możliwości produkcyjne o 60%, a klientom zapewnił jeszcze większe bezpieczeństwo dostaw. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z nowej oferty i podjęcia współpracy z Nova Metale, jeśli dotąd tego Państwo nie uczynili. Obsługą klientów nowej spółki zajmuje się Dział Sprzedaży NOVA TRADING S.A.Zespół Nova Trading S.A.
Toruń, dn. 30.10.2020Powered by VOBACOM
do góry