Nova Trading

Focus Nierdzewne - nr 01-02.2016

Menu

Focus Nierdzewne - nr 01-02.2016

"Szlifowane i polerowane profile – trudność w wyborze oferty"

 

Dzisiejszy rynek oferuje klientom znaczną dostępność i różnorodność produktów szlifowanych, polerowanych różnego pochodzenia. Klienci jednak muszą zachować dużą ostrożność i świadomość przy ich wyborze. Z jednej strony samo określenie powierzchni nie jest już jednoznaczne i obejmuje wachlarz różnych produktów, z drugiej zaś - samo pochodzenie materiału robi różnicę, a niewiedza na jego temat wprowadza nabywców w błąd  i bywa wykorzystywana przez mniej uczciwe firmy handlowe na rynku.

W związku z uruchomieniem w Centrum Serwisowym Nova Trading najnowocześniejszej na polskim rynku linii do szlifowania i polerowania profili oraz płaskowników można zadać pytanie, w jaki sposób wyróżnia to firmę spośród konkurencji i produktów oferowanych przez innych dostawców?

 

Bartosz Kmita, Dyrektor Handlowy ds. Wyrobów Długich w firmie Nova Trading S.A.:

Zanim odpowiem na to pytanie, należałoby zacząć od problemu niejednoznaczności określeń wykonania powierzchni. Terminologia sprzed kilku lat jest zbyt ograniczona względem potrzeb dnia dzisiejszego - produkty powinny być dokładniej opisywane i klasyfikowane na potrzeby klientów. Powierzchnia profili oznaczona jako  „szlif” czy „poler”, nawet z zaznaczonym symbolem użytego ziarna, może się różnić w zależności od producenta. Tak samo oznaczone profile pochodzące od różnych producentów mogą wyglądać inaczej, co wymaga rozeznania i świadomości klientów.

W chwili obecnej na rynku spotkać możemy określenia typu: poler przemysłowy, poler, poler jachtowy (marine) czy super-poler. Samo użycie nazwy zależy wyłącznie od dystrybutora. Możemy się pochwalić tym, że produkt o powierzchni polerowanej produkowany przez Centrum Serwisowe Nova Trading cechuje się kilkukrotnie niższym współczynnikiem chropowatości niż spotykane produkty konkurencyjne, które dystrybuowane są pod tą samą nazwą. Przykładowy pomiar przeprowadzony na rurze 40x1,5 poler i super-poler wykazał chropowatość Ra odpowiednio: 0,26 dla poleru dostępnego na rynku i 0,08 dla super-poleru produkowanego przez Nova Trading. Jak widać współczynnik chropowatości naszego produktu w tym wypadku był ponad trzykrotnie niższy co przekłada się na zauważalnie wyższą jakość rur. Z racji znacznie gorszej jakości cena niektórych rur polerowanych jest niższa, co może być dla klientów mylące. Nie twierdzę, że taki produkt nie ma prawa bytu na rynku, musi jednak być odpowiednio klasyfikowany. W mojej ocenie dodatkową informacją, która pozwoliłaby klientom na lepsze rozeznanie wśród produktów, byłoby określanie wartości chropowatości lub wprowadzenie przedziałów tej wartości i odpowiednia modyfikacja terminologii. Wiadomym jest fakt, że lepszy produkt polerowany posiada znacznie wyższe walory estetyczne oraz wyższą odporność antykorozyjną.

Drugim problemem stwarzającym trudność przy wyborze odpowiedniego materiału jest jego pochodzenie. Zdarzają się na rynku sytuacje, kiedy tańszy materiał azjatycki oferowany jest jako produkt europejski cechujący się wyższą jakością. Niestety, bywa to wykorzystywane, szczególnie w przypadku materiałów poddawanych obróbce powierzchniowej - a więc procesom, które usuwają cechy materiału i praktycznie uniemożliwiają jednoznaczną jego identyfikację. Materiał taki bywa oferowany w oparciu o atesty innego producenta, co jest praktyką co najmniej nieuczciwą.

Nasza firma stawia sobie najwyższe wymagania jakościowe - dostarcza klientom produkt odpowiadający ich potrzebom, z pełną i rzetelną dokumentacją jakościową. Naszym celem jest wysoka jakość produktów, terminowość dostaw i wiarygodność, a w efekcie - zadowolenie klientów. Osiągnięcie tych celów jest możliwe m.in. dzięki wspomnianej powyżej nowej linii do szlifowania i polerowania profili. Samo polerowanie jest procesem unikalnym i wymagającym odpowiedniego doświadczenia. Zapewniam, że takowe posiadamy.

Powered by VOBACOM
do góry