Nagrody i rankingi 26-07-2023

Nova Trading na liście firm odpowiedzialnych społecznie - Index 500 miesięcznika Home & Market

Miesięcznik Home and Market po raz trzeci opublikował Index 500listę firm odpowiedzialnych społecznie.

Podobnie jak w zeszłym roku, Nova Trading znalazła się na tej liście (jest ona ułożona alfabetycznie).

 

Przy tworzeniu tegorocznego Indexu 500 pod uwagę były brane czynniki ESG:

E (ang. Enviroment) – Środowisko,

S (ang. Social Responsibility) – Społeczna odpowiedzialność,

G (ang. Corporate Governance) – Ład korporacyjny.

 

Obecność na liście Home and Market oznacza zatem, że przedsiębiorstwo prowadzi odpowiedzialne działania względem środowiska, społeczeństwa i zarządzania swoją organizacją. Index 500 prezentuje firmy, dla których ESG to standard, dzięki któremu umacniają one swoją pozycję na rynku.

 

Dziś budowanie wartości firmy bez wypracowanej strategii ESG nie jest możliwe. Coraz bardziej świadomi kontrahenci, klienci końcowi, inwestorzy, instytucje finansowe itp. oczekują od przedsiębiorców szerokiego spojrzenia na działalność – nie tylko skupienia na samym biznesie.

 

W związku z nowymi dyrektywami Unii Europejskiej wiele przedsiębiorstw zmuszonych będzie do sprostania licznym wymaganiom w zakresie ESG oraz rozpoczęcia raportowania w tym zakresie. Biznes będzie coraz bardziej świadomy swojego oddziaływania na środowisko naturalne i sprawy społeczne w duchu zrównoważonego rozwoju.