Nova Trading

Przemysł a uzdrowisko - zagrożenie dla firm działających w Porcie Drzewnym w Toruniu

Menu

Przemysł a uzdrowisko - zagrożenie dla firm działających w Porcie Drzewnym w Toruniu

Oświadczenie z dnia 21 grudnia 2016r.:


W dniu 20 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie przedsiębiorców z rejonu Portu Drzewnego z Panem Michałem Zaleskim, Prezydentem Miasta Torunia. Przedstawione były trzy prezentacje dotyczące: prawnych aspektów utworzenia strefy uzdrowiskowej, zmian zachodzących na tym terenie w ostatnich 40 latach i planów rozwoju tego terenu.

 

Została też przedstawiona nowa koncepcja utworzenia strefy uzdrowiskowej, która obejmowałaby swoim obszarem nową, wydzieloną przez Radę Miasta jednostkę pomocniczą, nie zaś jak planowano wcześniej - całe Bydgoskie Przedmieście.

Prezydent zapewnia, że obszar strefy uzdrowiskowej nie będzie kolidował z istniejącym przemysłem. Zachodnia granica strefy nie będzie wykraczała poza zachodnią granicę posesji fundacji Lux Veritatis.

W przyszłości, jeśli strefa uzdrowiskowa powstanie i Droga Starotoruńska byłaby uciążliwa z uwagi intensywny ruch ciężarowy, istnieje możliwość budowy nowej drogi biegnącej po wale, gdzie są ułożone tory kolejowe prowadzące do Towimoru. Taki plan był opracowany w 2013 roku.

Przygotowanie operatu środowiskowego dla strefy będzie trwało około dwóch lat, w związku z tym wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę składane w Wydziale Architektury będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Wszystkie nasze wątpliwości dotyczące ryzyka ustanowienia strefy uzdrowiskowej zostały wyjaśnione i w związku z tym nie będziemy blokowali działań Prezydenta Miasta prowadzących do ustanowienia strefy uzdrowiskowej na terenie Portu Drzewnego.

Zarząd Nova Trading S.A.

 - - - - - - - - - -

Wcześniejsze wpisy z grudnia 2016r.:

   

W mediach trwa dyskusja na temat pomysłu utworzenia w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu strefy uzdrowiskowej. Nova Trading znalazła się w środku sporu, gdyż siedziba firmy znajduje się na obszarze przemysłowym przy Porcie Drzewnym  - w najbliższym sąsiedztwie terenów, gdzie Fundacja Lux Veritatis planuje wcielenie w życie idei utworzenia Term Toruńskich.

Zagrożone jest istnienie kilkudziesięciu firm oraz prawie tysiąc miejsc pracy, gdyż ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym narzuca liczne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności podmiotów znajdujących się w strefie.

Sam teren Bydgoskiego Przedmieścia budzi wiele wątpliwości jako obszar brany pod uwagę jako przyszłe uzdrowisko, ze względu na bliskie położenie oczyszczalni ścieków, lotniska, Motoareny, dwupasmowej trasy wylotowej z miasta czy wspomnianego już obszaru przemysłowego przy Porcie Drzewnym.

Bulwersuje również fakt, że Zarząd Nova Trading dowiedział sie o sprawie z mediów pod koniec października 2016r. - władze miasta nie poinformowały firmy o planach utworzenia uzdrowiska na obszarze, na którym znajduje się Nova Trading i wiele innych przedsiębiorstw. Dopiero po piśmie z dnia 15.11.2016r. skierowanym do Prezydenta Miasta przez Zarząd Nova Trading, zaproszono przedstawicieli firm z obaszaru Portu Drzewnego na spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Torunia, Panem Zbigniewem Rasielewskim. 

Bezsilność wobec zaistniałej sytuacji, brak pewności co do dalszego rozwoju wydarzeń oraz troska o przyszłość firmy wpłynęły na dezycję Zarządu Nova Trading o publikacji na łamach lokalnej prasy Listu Otwartego do władz miasta Torunia. Treść listu - kliknij w tym miejscu.

     

Więcej:

- na portalu Onet.pl - http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ojciec-rydzyk-chce-uzdrowiska-800-pracownikow-pobliskich-firm-boi-sie-o-przyszlosc/yw0ewnx

- na stronie Gazety Wyborczej - http://torun.wyborcza.pl/torun/1,70710,20990582,przemyslowcy-kontra-uzdrowisko-o-tadeusza-rydzyka.html

- na stronie toruńskich Nowości http://www.nowosci.com.pl/aktualnosci/a/czy-termy-torunskie-przeszkodza-w-dzialalnosci-firm-w-okolicach-portu-drzewnego,11486110/

http://www.nowosci.com.pl/aktualnosci/a/ojciec-rydzyk-odpowiada-torunskim-przedsiebiorcom,11582814/

- na stonie Gazety Pomorskiej - http://www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/przedsiebiorca-nikt-nie-konsultowal-pomyslu-uzdrowiska-prezydent-to-nieprawda,11573638/

- na portalu Wirtualny Toruń - http://www.torun.com.pl/index.php?art_id=38&id_news=65531

- Gazeta Wyborcza - http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,21149882,miasto-ustepuje-o-rydzyk-nie-wejdzie-w-parade-sasiadom-swojego.html?disableRedirects=true#BoxLokToruImg

  

Patrz również: https://www.facebook.com/pages/Nova-Trading-SA/158849510932058?ref=stream

 

Powered by VOBACOM
to top