Nova Trading

Využití korozivzdorné oceli

Menu

Využití korozivzdorné oceli

Využití korozivzdorné oceli je velmi široké: od těžkého průmyslu a výroby energií k jemné mechanice a elektronice. V Evropě jsou tyto typické oblasti hlavních využití:

 • Stavebnictví a architektura
 • Potravinářský průmysl
 • Vybavení pro domácnost
 • Chemický průmysl
 • Celulózový a papírenský průmysl
 • Výroba energie
 • Ochrana životního prostředí
 • Dopravní a automobilový průmysl
 • Viz také TABULKA DRUHŮ OCELI - VYUŽITÍ

 

Pozor! Všechny sugesce týkající se použití nebo zpracovávání oceli mají názorný charakter. Přesné technické informace týkající se mezi jinými chemického složení jsou obsažené v příslušných normách (PN, EN, ISO, DIN, ASTM).

Stavebnictví a architektura

Korozivzdorná ocel byla vynalezena skoro před 100 lety, ale teprve v posledních několika letech začala být všeobecně používána ve stavebnictví a architektuře. Nejdříve v osmdesátých letech její přednosti ocenili architekti nejvyspělejších zemí, a v posledních několika letech se objevila také v Polsku. Do nedávna skoro neznámá, dnes dává moderní charakter největším kancelářsko-obchodním centrům na světě - La Defense v Paříži, Canary Wharf v Londýně, Sony Center v Berlíně, Twin Towers v Kuala Lumpur (jestli si chceš přečíst víc na téma Twin Towers, klikni zde Twin Towers) nebo Muzeum Guggenheima v Bilbao (víc informací - klikni zde Muzeum Guggenheima).

Korozivzdorné oceli jsou slitinou železa obsahující nejméně 11% chromu. Své antikorozní vlastnosti získávají díky tvoření se na povrchu vrstvy oxidu chromitého. Tato vrstva je nezvykle trvalá, dokonce i v případě mechanického nebo chemického poškození povrchu oceli, se okamžitě obnovuje, díky čemuž zůstanou zachovány antikorozní vlastnosti materiálu.

Korozivzdorná ocel je materiál výjimečně trvalý a praktický a současně ušlechtilý a elegantní. Díky různorodosti druhů a typů povrchů a široké paletě výrobků je tato ocel schopna vyhovět nejrozmanitějším požadavkům na stavební a dokončovací materiál, jaké mají architekti a dekoratéři interiérů.

Vedle velmi vysoké odolnosti proti korozi k přednostem korozivzdorné oceli také patří mj.:

 • Rozmanitost dostupných výrobků a hutnických produktů (plechy, trubky, tyče, plochá ocel, úhelníky, profile, sítě),
 • Bohatý rozsah druhů povrchů (broušené, lesklé, matné, s lisovanými a mořenými vzory, a také barvené povrchy),
 • Množství dostupných druhů s různými vlastnostmi,
 • Jednoduchost zpracovávání, formování a spojování částí z ní vyrobených,
 • Odolnost a pevnost materiálu,
 • Nízká tepelná roztažnost,
 • Vysoká teplota tání.

 

Trvanlivost částí vyrobených z korozivzdorné oceli je nesrovnatelná s většinou jiných dokončovacích materiálů. Jejich vzhled se desítky let nemění.

Korozivzdorná ocel se osvědčuje v podmínkách jak vysokých, tak i nízkých teplot. Má o hodně vyšší odolnost proti ohni než jiná ocel (má to velký význam z hlediska bezpečnosti v případě požáru).

 

Korozivzdorná ocel se ve stavebnictví využívá nejčastěji jako materiál na zábradlí, kryty sloupů a pilířů, části přístřešků, okenní a dveřní profily, protipožární dveře, části vybavení bazénů (více informací - klikni zde bazény), systémy připevňování fasád (kotvy), kabiny výtahů (více informací – klikni zde výtahy), apod.

Je také velmi atraktivním řešením jako dekorační element vybavení restaurací, kanceláří, hotelů, obchodů, hospod, diskoték nebo stanic metra. Čím dál více je z ní také vyráběn nábytek do kanceláří a obchodů. Ve spojení se sklem, dřevem nebo kamenem přidává konstrukci na důstojnosti a eleganci.

Novinkou na polském trhu jsou dekorativní plechy z korozivzdorné oceli – s lisovanými, mořenými a/nebo barvenými vzory. Tyto plechy mají hodně předností dávající jim převahu před tradičními plechy z korozivzdorné oceli – broušenými nebo leštěnými.

Velmi důležitou předností je jejich odolnost proti poškrábání. Speciální zpevnění v procesu válcování zajišťuje povrchu "dlouhověkost". Tato vlastnost je zvlášť důležitá v případě využití lisovaných plechů v místech veřejné užitečnosti, které jsou zvláště vystavené poškození nebo třeba i vandalizmu.

Další předností lisovaných plechů je odolnost proti zůstávajícím na povrchu – v případě tradičních plechů – otiskům prstů.

Důsledkem odolnosti proti mechanickým poškozením a otiskům prstů jsou nízké provozní náklady, tj. náklady eventuálních oprav, údržby a dodržování čistoty.

Dekorativní plechy jsou charakteristické značně větší pevností než plechy s hladkým povrchem. Díky tomu je možné využívat tenčí tabule, a ušetřit při tom na váze konstrukce a nákladech na investici.

Další předností dekorativních plechů z korozivzdorné oceli, je to, že chybí světelné odrazy typické pro tradiční plechy. Je to zvláště důležité v případě velkých povrchů, např. na elevacích budov.

Na zvláštní podtrhnutí zasluhují estetické přednosti plechů, zvlášť barvených plechů. Barva plechu je trvalá a neodbarvuje se ani při jejím ohýbání, protože je získávána ne barvením pomocí barviv, ale v průběhu moření kovu.

Všeobecně se soudí, že korozivzdorná ocel je velmi drahý materiál. Ve skutečnosti na to, že jde o materiál velmi ušlechtilý a trvalý, náklady jeho využití se nezdají tak vysoké, zvláště bereme-li v úvahu délku doby jeho využití (life cycle analysis). Níže srovnáváme ceny plechů z korozivzdorné oceli s cenami vybraných dokončovacích materiálů:V posledních několika letech je korozivzdorná ocel čím dál víc ceněná také polskými architekty a stává se ceněným dokončovacím materiálem. Na trhu už je možné najít firmy s velkou zkušeností v oblasti realizace projektů s jejím využitím. Nejvíc zajímavých příkladů s využitím korozivzdorné oceli v architektuře můžeme vidět ve Varšavě, v takových objektech jako jsou: kancelářská budova Rondo (krásná elevace z plechu "plátno"), OC Arkadia (vývěsky s logem, zábradlí, výtahy, pojízdné schody apod.), OC Złote Tarasy (zábradlí, výkladní skříně obchodů, výtahy apod.), Knihovna Varšavské Univerzity (zábradlí, můstky, schody, a dokonce i kartotéky), kancelářská budova Nautilius, ul. Nowogrodzka (sloupy, recepce), Sadyba Best Mall / IMAX (sloupy, zábradlí), Galerie Mokotów (sloupy v restauračním komplexu na nejvyšším patře a v Royal Collection, zábradlí), Centrum FOCUS (vchod, hlavní hala, pilíře zvenčí), Reform Plaza a Reform Center (sloupy), sídlo Warty (vchod, hlavní hala, lustry v hale, zábradlí), Osada Elektrimu, ul. Gwiaździsta (zábradlí z perforovaného plechu), apod.

Do Polska se dostala v posledních několika letech móda na tento ušlechtilý a moderní materiál. Jeho předností si všimli a náležitě docenili nejenom architekti i institucionální investoři, kteří staví kancelářské budovy, obchodní centra a zábavu. Čím dál víc si také soukromé osoby vybírají výrobky z korozivzdorné oceli do svých bytů nebo domů. V módě je mít ledničku, sporák, digestoř s obložením z ušlechtilé oceli, nemluvě o hrncích a stolním nádobí. Věříme, že to není jen móda ale trvalý trend spojený s již dříve znázorněnými přednostmi materiálu, a korozivzdorná ocel bude čím dál víc všeobecně používaným materiálem, a nahradí materiály horší kvality, jakými jsou hliník a uhlíková ocel.

 

 

Potravinářský průmysl

Korozivzdorná ocel je dnes spolu se sklem a některými plastickými hmotami prakticky jediným materiálem, který je schválen jako materiál k výrobě výbavy určené k zpracovávání, přechovávání a transportu potravin. Je to způsobeno vysokými požadavky v oblasti hygieny, toxicity, efektivity a vzhledu. Hygiena má základní význam v potravinářském průmyslu. Kvalita výrobků klade vysoké požadavky na všech etapách začínaje od zdroje surovin přes zpracovatelský proces, konče na spotřebiteli.

Už teď existují a určitě budou existovat i budoucnosti přesné požadavky týkající se rozpustnosti těžkých kovů z vybavení, které má kontakt s potravinami. V souladu s evropským doporučením množství např. chromu (Cr) a niklu (Ni) rozpouštěného z korozivzdorné oceli v standardním testu ISO 6486/1 činí maximálně 2mg/dm3. Z austenitické oceli je rozpuštěné množství těchto kovů menší než 0,02 mg.dm3, jinými slovy řečeno kolem 1% přípustného množství.Druhy korozivzdorné oceli normálně používané v potravinářském průmyslu jsou W.Nr. 1.4301 (AISI 304) a 1.4401 (AISI 316), ocel s vyšším obsahem legovaných složek je potřebná zřídka. Zásadní záležitostí, která má důležitý význam, je dobry vzhled a hladkost povrchu oceli (bez trhlin, prohloubenin nebo rýh). Standardní konečná úprava 2B je postačující, ale někdy je nutné elektrolytické leštění. Hrubost povrchu (Ra) je normálně podávána jako menší od 0,60 um.


Vybavení pro domácnost

Domácnost je místem, kde se každý z nás poprvé potká s korozivzdornou ocelí. Korozivzdorná ocel je ideální surovinou na hrnce, misky a jiné kuchyňské nářadí. Vnitřní části velmi kvalitních myček a prvotřídní nože jsou vyrobené z korozivzdorné oceli.

Korozivzdorná ocel je typickým materiálem spojeným s vysokým životním standardem, proto také její využití v domácnostech se zvyšuje se zvyšujícím se životním standardem.Chemický průmysl

Prakticky všechny nádrže, nádoby, reaktory, trubky a jiné vybavení chemického průmyslu je vyrobeno z austenitické korozivzdorné oceli. Minimálním druhem je normálně W.Nr. 1.4404 (AISI 316L), velmi často jsou nutné druhy vysoce legované s obsahem Mo dosahující do 6%. Výběr druhu korozivzdorné oceli je obtížným úkolem a vyžaduje velkou zkušenost.
Celulózový a papírenský průmysl

Prakticky celé vybavení používané v celulózových závodech a velká část vybavení papírenských závodů je vyrobena z korozivzdorné oceli. Minimálním používaným druhem je 1.4401 (AISI 316), ale v moderních závodech, které mají uzavřený oběh tekutin, tento druh obvykle není dostačující a musí být používané druhy s vyšším obsahem legovacích přísad, obsahujících minimum 3-6% molybdenu. Určení nezbytného druhu korozivzdorné oceli je prací pro odborníky.

Velké moderní závody potřebují 3000 - 5000 tun korozivzdorné oceli, velká část tohoto množství je v podobě trubek. V blízké budoucnosti jsou očekávány velké investice v tomto oboru po celém světě.

 

Výroba energie

Většina energií v dnešním světě je vyráběna spalováním těžených výrobků (uhlí, ropa nebo plyn) nebo v jaderných elektrárnách. V každém případě je korozivzdorná ocel nutná. Začínajíc výrobou ropy a plynu (na pevnině nebo na moři) přes spalovací závody vyrábějící energii, je korozivzdorná ocel všude. Totéž je používáno k výrobě energie z jaderné elektrárny. Používané druhy korozivzdorných ocelí zde jsou skoro vždy speciální vysoce legované a požadavky týkající se testování a vydávaní certifikátů jsou velice přísné.

 

Ochrana životního prostředí

V této oblasti práce vlastně teprve začala. Moderní společnost konečně pochopila význam tohoto problému a přes legislaci (v některých případech spontánní) začala pracovat za účelem zredukování znečištění životního prostředí. Staré existující továrny, válcovny, elektrárny jsou zavírané nebo rekonstruované, aby byly zavedeny uzavřené oběhy vody a čištění plynu. Komunální odpady jsou čištěné nebo prochází recirkulací. Nové továrny už budou stavěné tak, aby splňovaly požadavky ochrany životního prostředí.

Je to široká oblast a velká část investice, kde bude potřeba korozivzdornou ocel. Používanými druhy jsou od jednoduché 1.4301 (AISI 304) až k oceli vysoce legované.

 

Dopravní a automobilový průmysl

Nutnost transportu zboží, materiálů a tekutin se v v průběhu posledních několika let přímo dramaticky zvýšila. Současně existuje potřeba minimalizace nákladů a zajištění maximální bezpečnosti (mnoho materiálů a tekutin jsou krajně nebezpečné). Odpovědí na to jsou speciálně navržené kontejnery a zásobníky.

Za účelem snížení nákladů jsou kontejnery vytvářené jako tzv. „víceúčelové“ z korozivzdorné oceli – mohou tak převážet na jednu stranu „mléko“ a zpátky třeba "terpentýn". Mezitím musí být pouze vyčištěné a vydezinfikované.

Z důvodu víceúčelovosti je využívána ocel vždy vysoce legovaná, normálně 1.4404 (AISI 316 L) nebo i lepší. Dopravní průmysl je silným trhem pro korozivzdornou ocel zároveň na pevnině, tak i na moři.

V automobilovém průmyslu největší využití připadá na výfukové a katalyzátorové trubky, které jsou vyráběné z druhů buď feritických nebo austenitických.Na každé auto tak připadá až 10 - 20 kg korozivzdorné oceli.

 

Jestliže máte podrobnější otázky k tématu využití Korozivzdorné oceli, Prosíme o kontakt s Oddělením Marketingu:
marketing@nova-trading.com


Powered by VOBACOM
to top