Nova Trading

Politika Nova Trading

Menu

Politika Nova Trading

  POLITIKA NOVA TRADING S.A.

POSLÁNÍ FIRMY

Pomáháme měnit svět k lepšímu

propagací používání výjimečných materiálů,
jakými jsou nerezová ocel a hliník.

 

 

VÝROBKY

Dodáváme hutní výrobky z nerezové oceli a hliníku.

Nerezová ocel zaručuje možnost udržení maximální úrovně hygieny, což rozhoduje o tom, že v mnoha případech je to jediný materiál povolený k používání v potravinářském průmyslu, gastronomii a v lékařském oboru. Zařízení vyrobená z nerezové oceli se vyznačují dlouhou životností.

Hliník je s ohledem na své vlastnosti - tvárnost, hustotu a mechanické vlastnosti nachází široké uplatnění v automobilovém a leteckém průmyslu, ve výrobě obalů a ve stavebnictví.

Nerezová ocel a hliník je z dekorativních důvodů také inspirací pro umělce a architekty.

Jsou to materiály šetrné k životnímu prostředí a plně recyklovatelné.

 

SLUŽBY

Jsme obchodním partnerem v rozsahu dodávek hutních výrobků přizpůsobených potřebám zákazníka, dělených na objednanou velikost, s povrchovou úpravou. Servisní centrum Nova Trading je vybaveno moderním strojovým parkem. Naší prioritou je stálé zdokonalování procesů za účelem zajištění maximálních standardů zákaznické obsluhy.

 

ŘÍZENÍ

Pracujeme na základě metod řízení obsažených v normách ISO 9001 a ISO 14001. Usilujeme o neustálé zlepšování naší organizace, abychom se mohli přizpůsobit měnícím se potřebám a očekávání našich obchodních partnerů. Svou konkurenční převahu spatřujeme v rychlosti a včasnosti dodávek, a také v komplexnosti nabídky. Naším cílem je dosažení maximální kvality, vyhovování požadavkům zákazníků, právních předpisů a technických norem při současném zachování vysoké efektivity.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prosazujeme myšlenku odpovědného podnikání a pečujeme o životní prostředí dodržováním příslušných požadavků. Zdokonalujeme naši činnost z hlediska nakládání s odpady, omezování emisí a spotřeby surovin a energie.

 

TÝM

Usilujeme o další zdokonalování sebe sama a našich dovedností zvyšováním úrovně vzdělávání a rozšiřování vědomostí spojených s oborem. Vytváříme příznivé a motivující pracovní klima podporou inovací a angažovanosti při řešení problémů zákazníků, firmy a zaměstnanců. V zájmu našich zaměstnanců klademe důraz na úsilí o neustálé zlepšování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na dodržování právních požadavků v tomto rozsahu.

 

MÍSTNÍ KOMUNITA

Jsme hrdí na naše aktivity podporující kulturní iniciativy v regionu.

 

 

 

                                                                                                       Představenstvo a zaměstnanci NOVA TRADING S.A.

 

Toruň, dne 18.06.2018

Powered by VOBACOM
to top