Nova Trading

Otázky o oceli

Menu

Otázky o oceli

Proč je nerezová ocel korozivzdorná?

Nerezová ocel vděčí za svou korozivzdornost v prvé řadě legujícímu kovu, jakým je chróm (Cr). Chróm tvoří na povrchu oceli oxid chromitý a přispívá k tomu, že ocel v kontaktu s vodou nebo vlhkým vzduchem nekoroduje. Už poměrně malý obsah Cr (od 10,5%) způsobuje pasivaci povrchu ocele. Jestliže ale vrstva oxidu chromitého je mechanicky nebo chemicky zničena, ocel ztrácí v tomto místě svou odolnost vůči korozi. Naštěstí tato vrstva se obnovuje sama pod podmínkou přístupu vzduchu z okolí.

Vyšší obsah chrómu v oceli dává větší korozivzdornost. Ta se ještě zvyšuje po přidání molybdenu.

 

Může korozivzdorná ocel zrezivět?

Stává se, že ano. Nepřítelem korozivzdorné oceli je železo. Toto jsou základní pravidla, jež musí být dodrženy při kontaktu s ocelí, aby byla zachována její "korozivzdornost":

  • Ke zpracovávání korozivzdorné oceli se nesmí užívat tytéž nástroje, kterými již byla zpracovávána černá ocel
  • Vyhýbat se kontaktu černé oceli s nerezovou ocelí – zvláště při transportu, při skladování, při montáži (nerezové součástky upevňovat pomocí šroubů, nýtů apod. vyrobených rovněž z korozivzdorné oceli).

 

K odbarvení oceli může také dojít v případě, že:

  • Byl použit nevhodný druh korozivzdorné oceli k práci ve zvláštních podmínkách, např. v znečištěném městském vzduchu, v roztoku soli apod.
  • na povrchu zůstaly zbytky čisticích prostředků obsahujících chlór apod.
  • nevhodný je projekt konstrukce (spáry, kapsy apod.).

 

Korozivzdorná ocel tedy vyžaduje mimořádnou pozornost ve výběru druhu, zpracování a skladování. Správně využívána a udržovaná je ideálním materiálem pro různé využití a zajišťuje dlouholeté bezporuchové užívání vyrobených z ní částí.

Čím lze odstranit znečištění nebo odbarvení objevující se na povrchu korozivzdorné oceli?
Stopy rziZvlhčit povrch roztokem kyseliny šťavelové a nechat na 15-20 min. Umýt jemným detergentem. Opláchnout studenou vodou, utřít do sucha.
BarvyUmýt rozpouštědlem pro barvy měkkým nylonovým štětcem.
Opláchnout studenou vodou, utřít do sucha.
Rýhy na broušeném nebo kartáčovaném povrchuVyleštit leštícím kotoučem ve směru struktury povrchu (je třeba pro to použít leštící materiál, který neobsahuje železo), umýt jemným čisticím detergentem. láchnout čistou studenou vodou, utřít do sucha.
Pozor: tento způsob je nevhodný pro povrchy s konečnou úpravou 2B, 2D a pro dekorační povrchy
Otisky prstůUmýt lihem, ředidlem, trichlóretylénem nebo acetonem.
Opláchnout čistou studenou vodou, utřít do sucha.
Oleje, tuky, mazivaUmýt organickými rozpouštědly jak výše., pak teplou vodou s mýdlem nebo jemným detergentem. Opláchnout čistou studenou vodou, utřít do sucha.
Více odolné skvrny a odbarveníMýt jemným čistícím detergentem, roztírat ve směru viditelné struktury povrchu.
Opláchnout čistou studenou vodou, utřít do sucha. 
Nebo: mýt 10% roztokem kyseliny (orto) fosforečné. Opláchnout roztokem čpavku, pak čistou studenou vodou, utřít do sucha.
Teplotní nálety vážnější odbarveníMýt jak výše jemným čisticím detergentem nebo roztírat drsným čističem (typu Scotchbrite) ve směru viditelné struktury povrchu. Opláchnout čistou studenou vodou, utřít do sucha.

Zásady BHP

Používat kyseliny fosforečnou a šťavelovou nebo mořicí pasty pouze tehdy, když jiné prostředky jsou neúčinné.
Nosit gumové rukavice a ochranné brýle a dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se tohoto typu prací.
Zajistit dobré větrání během používání rozpouštědel a dbát nebezpečí požáru.

Powered by VOBACOM
to top