Politika Nova Trading

Menu

Politika Nova Trading

  

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Pomáháme měnit svět na lepší
distribucí, popularizací a rozšiřováním použití tak výjimečného materiálu, jakým je nerezová ocel, 
v prostředí člověka i v průmyslu.

 

 

PRODUKT
Dodáváme nerezovou ocel, která se vzhledem ke svým vlastnostem považuje za materiál s mimořádnou stálostí a výrobky z ní zhotovené se vyznačují dlouhou životností.
Nerezová ocel zaručuje možnost udržovat nejvyšší úroveň hygieny, což má význam zejména v potravinářském průmyslu, gastronomii a ve zdravotnictví.
Vzhledem ke svým estetickým přednostem se používá k dekoračním účelům a zlepšení vzhledu našeho prostředí. Představuje inspiraci pro umělce a architekty.

 

EKOLOGIE
Nerezová ocel je z mnoha důvodů materiál příznivý životnímu prostředí, jelikož:
- dlouhá životnost dovoluje ušetřit energii díky omezení produkčních procesů – např. tlumič z nerezové oceli může sloužit po celou dobu životnosti vozidla, zatímco tlumič zhotovený z jiného materiálu se bude muset za tu dobu několikrát vyměnit;
- povrch nerezové oceli v principu nepotřebuje žádnou další ochranu před korozí lakem či jinými chemickými přípravky škodlivými pro životní prostředí;
- je to surovina, která se zcela hodí k dalšímu zpracování – výroba nerezové oceli umožňuje využít významnou část nerezového šrotu;
- nachází uplatnění v zařízeních a instalacích chránících životní prostředí, např. v čističkách odpadních vod, při výrobě filtrů, katalyzátorů atp.

 

ŘÍZENÍ
Snažíme se neustále zlepšovat naši organizaci a přizpůsobovat se měnícím potřebám a očekávání našich obchodních partnerů. Proto jsme vytvořili a stále rozšiřujeme servisní středisko vybavené nejmodernějšími stroji a přístroji. Naším cílem je dosáhnout vysoké kvality a plnit požadavky kladené klienty, splňovat právní předpisy, technické normy atp. se současným udržením vysoké pracovní efektivity. Svou konkurenční převahu vidíme v rychlosti a včasnosti naší práce a také v komplexnosti nabídky.

 

LIDÉ A PROSTŘEDÍ
Usilujeme o zdokonalování sebe i svých dovedností zvyšováním úrovně vzdělání a rozšiřováním odborných znalostí. Tvoříme přátelské a motivující pracovní prostředí prosazováním inovativnosti a angažovanosti.
Při realizaci myšlenky odpovědného podnikání dbáme o životní prostředí a podporujeme kulturu a sport v regionu.

S naší pomocí zítřek bude lepší.

 

 Představenstvo a pracovníci NOVA TRADING SA

05.11.2011

Powered by VOBACOM
to top