Nova Trading

Příklady použití jednotlivých druhů

Menu

Příklady použití jednotlivých druhů

Příklady použití jednotlivých druhů

1.4000  V ropném průmyslu (svařované vložky tlakových a obyčejných nádrží, rektifikační kolony, výměníky tepla, krakovací trubky); v koksárenském průmyslu; svařovatelná
1.4003 konstrukce v mechanických vozidlech, kontejnery atp.
1.4016části nesvařených zařízení v chemickém průmyslu (výměníky tepla pro horké oxidy dusíku a horkou kyselinu dusičnou, absorpční věže, nádrže pro kyseliny, přenosové potrubí, cisterny, atp.); v potravinářském průmyslu (zásobníky pro potraviny, autoklávy, pasterátory, přepravní cisterny); zařízení pro domácnost; svařování není doporučováno
 1.4510viz 1.4016; při větších průřezech svařovatelnost omezená; před svařováním doporučené předehřátí
14301,
14307
Hluboce lisované součástky pro zařízení v chemickém průmyslu (výměníky tepla, reaktory, kondenzátory, nádrže pro kyseliny, absorpční věže, přenosové potrubí); v potravinářském průmyslu (cisterny, pasterátory a jiné části vystavené působení agresivních konzervačních prostředků), v celulózo-papírenském průmyslu (na zařízení dotýkající se zásaditými roztoky); v průmyslu laků a farmaceutickém (míchadla, destilační kotle), lodní a letecké konstrukce; vnitřní výzdoba v architektuře; svařitelná
1.4305části strojů pro potravinářský, papírenský, polygrafický a textilní průmysl; nesvařitelná
1.4306viz 1.4301; části zařízení pracujících v prostředí s velkým ohrožením mezikrystalickou korozí; svařitelná
1.4307 viz 1.4301; svařitelná
1.4310Součástky nesvařované, součástky svařované, které mohou být po svařování vystavené přesycování nebo části tepelně opracované po svařování, od nichž se nevyžaduje odolnost vůči mezikrystalické korozi; v chemickém průmyslu (čerpadla, závory, šoupátka, atp.), potravinářském, zařízení pro domácnost (dřezy, hrnce, atp.), vnitřní výzdoba v architektuře
1.4401, 1.4404součástky se stěnou tlustší jak 20 mm, od nichž se vyžaduje vysoká odolnost vůči mezikrystalické korozi a vůči některým velmi agresivním chloridům; nepoužívat v přítomnosti kyseliny dusičné; v chemickém průmyslu (nádrže, potrubí, čerpadla, atp.); v potravinářském průmyslu (kádě, cisterny, výměníky tepla); v celulózo-papírenském průmyslu (potrubí, promývačky, atp.); ve farmaceutickém průmyslu (nádrže, míchadla, čerpadla, destilační kotle), lodní konstrukce, vnitřní výzdoba v architektuře; svařitelná
1.4435, 1.4436části strojů s vysokými požadavky na odolnost vůči korozi pro textilní, celulózový průmysl; svařitelná
1.4438zařízení pro celulózový a chemický průmysl; svařitelná
1.4439 části strojů pro chemický průmysl pracující ve vysokých teplotách a při velké koncentraci chloridů, svařitelná
1.4529součástky mající kontakt s mořskou vodou, výměníky tepla pracující v prostředí kyseliny sírové, fosforečné, chloridů; svařitelná
1.4539součástky hluboce lisované do zařízení v chemickém průmyslu (pracující v prostředí kyseliny sírové, fosforečné, mravenčí a chloridů); čerpadla, míchadla filtry, krystalizátory, saturátory,potrubí atp.; v hutnictví (vany a koše pro moření); v celulózo-papírenském průmyslu, (nádrže, kádě); v atomovém průmyslu; části lékařské aparatury, lodní šrouby; svařitelná
1.4541V chemickém průmyslu (chladiče, kondenzátory, absorpční věže, potrubí, nádrže); v chemickém průmyslu (nádrže, cisterny, výměníky tepla); v celulózo-papírenském průmyslu, v průmyslu laků a farmaceutickém (autoklávy, míchadla, destilační kotle); části čerpadel pro práci v kyselých důlních vodách v uhelném průmyslu; svařitelná
1.4550součástky hluboce lisované s vysokou odolností vůči korozi; využití obdobné jako v případě 1.4541
1.4571Zařízení s vysokými požadavky odolnosti vůči korozi; v chemickém průmyslu (potrubí, nádrže, reaktory, čerpadla, atp.); v potravinářském průmyslu (nádrže, kádě, autoklávy, cisterny výměníky tepla); ve farmaceutickém průmyslu (míchadla, destilační kotle, reaktivní aparáty, atp.); nákladní prostory lodí převážející chemikálie v lodním průmyslu; svařitelná
1.4362ysoce mechanicky zatížené části strojů pro potravinářský průmysl; svařitelná
1.4360hřídele, šrouby (v lodním průmyslu), svařované rotory kompresorů pro silně agresivní chemické plyny a jiné vysoce mechanicky zatížené součástky pracující v silně korozivním prostředí, např. kyselina sírová; svařitelná
1.4571 Součástky strojů pro chemický a petrochemický průmysl, vysoce mechanicky namáhané pracující v korozivním prostředí např. kyselina sírová; svařitelná
1.4006Lopatky parních turbin, závory hydraulických lisů, elementy krakovacích zařízení v ropném průmyslu, předměty pro domácnost, svorníky, šrouby, matice
1.4021část zařízení, kde se vyžaduje větší tvrdost a odolnost (hřídele, součástky čerpadel, šrouby, těsnění, pružiny, formy pro odlévání oceli pod tlakem); před svařováním nutno předehřát, po svařování žíhání naměkko nebo tepelné zušlechťování
1.4028viz 1.4021; svařování není doporučeno, po svařování doporučeno tepelné zušlechťování
1.4031obráběcí, dělící, měřící nástroje, kuličková ložiska, chirurgické nástroje; nesvařovatelná
1.4057části zařízení v průmyslu chemickém (pro kyselinu dusičnou), strojním a lodním, v papírenském průmyslu a zařízení pro potravinářský průmysl, součástky čerpadel; svařování není doporučeno
1.4122hřídele, svorníky, vřetena, závory, chirurgické nástroje; svařování není doporučeno, po svařování doporučeno tepelné zušlechťování
1.4724málo zatížené součástky pracující v teplotě do 950oC v zušlechťujících plynech a obsahujících sloučeniny síry; kolejnice, poklopy a trubky průmyslových pecí, části reaktorů, části sušiček pro plastické hmoty, části vakuových komor, vzpěry pro ohřívače tepla v parních kotlích, součástky ofukovače sazí; před a v průběhu svařování je vyžadováno ohřívání, po svařování žíhání v teplotě 750-800oC a chlazení vzduchem; žáruvzdorná do cca 950oC
1.4742viz 1.4724; žáruvzdorná ocel použití na vzduchu do teploty cca 1050oC
1.4362Části aparatury pro kraking ropy, zařízení pro hydrogenaci uhlíku, syntézu amoniaku, části rekuperátorů, parních kotlů, pružiny manometrů, lopatky turbin, části čerpadel atp.; před a v průběhu svařování se vyžaduje ohřívání, po svařování žíhání v teplotě 700-750oC a chlazení vzduchem; žáruvzdorná do cca 650oC
1.4828části mechanicky zatížené, pracující ve vysokých teplotách; části kotlů, dopravníků, transportérů, vysokotlaká armatura, části aparatury v chemickém průmyslu; svařitelná; použití na vzduchu do 1050oC
1.4841části silně mechanicky zatížené; součástky transportérů v průmyslových pecích, části zařízení pro konverzi metanu, pyrolýzu plynů a hydrogenaci; nářadí pro sklářský průmysl, koše pro vypalování porcelánu; svařitelná; použití na vzduchu do 1150oC

 

Powered by VOBACOM
to top