Nova Trading

Odpowiedzialność względem lokalnej społeczności

Menu

Odpowiedzialność względem lokalnej społeczności

Praktyki w firmie - wspieranie idei przedsiębiorczości

Firma otwarta jest na współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie praktyk uczniowskich w ramach „Dni Przedsiębiorczości” oraz praktyk /staży studenckich. Patrz punkt „Praktyki i staże w Nova Trading” na zakładce ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW.


Sponsoring. Działalność charytatywna

Zgodnie z przyjętą polityką sponsoringową Nova Trading wspiera działania wyłącznie o charakterze kulturalnym lub sportowym, które odbywają się na rynku lokalnym (Toruń).

Nova Trading pomaga lokalnym fundacjom, organizacjom szkolnym, kościelnym (np. Oratorium im. Bł. Ks. Br. Markiewicza, Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, SP 13 w Toruniu itp.). Firma wspiera w/w organizacje w realizacji konkretnych projektów poprzez przekazywanie darów pieniężnych i rzeczowych.

Powered by VOBACOM
to top